Dobrodružství Prehistorické

Dolnorakouské Prehistorické muzeum je nejvýznamnějším dokumentačním centrem historie vývoje a kultury lidstva v Rakousku. Dávno předtím, než na území dnešního Rakouska zanechali své nesmazatelné stopy staří Římané, zde sídlila lidská společenství s velmi vyspělou kulturou. V Prehistorickém muzeu se na základě moderních vědeckých výzkumů osvětlí mnohdy temné tisícileté dějiny lidstva. Zdá se vám to příliš vzdálené? Vězte tedy, že mnohé vlastnosti našich dávných předků v nás stále přežívají.

Na základě nejmodernějších vědeckých výzkumů a s pomocí experimentální archeologie je možné přiblížit dnešnímu člověku poutavým způsobem život jeho předků: od lovců mamutů před 40 000 lety až ke Keltům a jejich kultuře před 2000 lety.

Četné rekonstrukce originálních prehistorických obydlí pod širým nebem umožňují vydat se na cestu časem a v rychlém sledu získat přehled o uplynulých 40 000 letech lidských dějin. Novinkou je rekonstrukce keltské svatyně.

Stálá výstava na zámku představuje dědictví, které nám zanechaly tisíce generací našich předků. Unikátní nálezy svědčí o každodenním boji o přežití, vývoji lidských kultur až po vznik prvních rozvinutých kultur
v našem geografickém prostoru.

Archeologie: zajímavá, fascinující a strhující. Prehistorické muzeum se pokouší dát odpověď na otázky o našem původu, příčině našeho bytí a způsobu našeho myšlení.