Experimentální archeologie

Experimentální archeologie – co je to?

Často archeologové nevědí, k čemu byly nálezy z vykopávek v dávno minulých dobách používány. V experimentální archeologii se toto zkoumá tak, že se pokoušíme nález znovu vyrobit, čímž ověřujeme svá vysvětlení a dohady. Experimentální archeologie se tedy používá tam, kde práce běžná archeologická praxe už smysluplná východiska nepřináší.

Experimentální archeologie v Muzeu pravěku

Muzeum pravěku je už více než 20 let známo tím, že se zde koná experimentální archeologie.
Každé léto zde na pozemku Muzea pobývají několik dní vědci z vídeňského Ústavu pravěku a raných dějin a dávají studentům možnost bezprostředního prožitku a pochopení v rámci experimentální archeologie. Studenti během pobytu uvádějí naučenou teorii do prožité a pochopené praxe při rekonstrukci vykopávkových nálezů.  
Podobné zážitky nabízíme i návštěvníkům: V huti na zpracování kovů se z rudy vyrábějí železné a měděné slitiny. V návaznosti na to se odlévá bronz a kuje železo. Vedle je pak hrnčířství. Střetávají se tu laici, výrobci keramiky a archeologové, z čehož vyplývají živé diskuse.
Vedle experimentální archeologie, která se zde koná každoročně díky vědcům z Vídeňské univerzity, má Muzeum pravěku zatím několik konstrukcí pod širým nebem, které také vznikly z experimentální archeologie.